Tiếng Anh Lớp 12: I can’t understand what he sees in her! If anyone treated me like that, I _________ extremely angry! A. am B. would be C. wil

Tiếng Anh Lớp 12: I can’t understand what he sees in her! If anyone treated me like that, I _________ extremely angry! A. am B. would be C. will be D. was, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 12: I can’t understand what he sees in her! If anyone treated me like that, I _________ extremely angry! A. am B. would be C. wil”

  1. KEY: B

    Giải thích: câu điều kiện loại 2, vì người nói đang đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

    Dịch: Tôi không thể hiểu anh ta nhìn thấy gì ở cô gái ấy. Nếu bất kì ai mà đối với tôi như vậy, tôi sẽ cáu điên lên mất.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button