Tiếng Anh Lớp 11: The milk went___within seven days from opening A.bad. B.badly. C.best. D.well

Tiếng Anh Lớp 11: The milk went___within seven days from opening A.bad. B.badly. C.best. D.well, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 11: The milk went___within seven days from opening A.bad. B.badly. C.best. D.well”

Viết một bình luận