Tiếng Anh Lớp 11: Children whose fathers share housework with their mothers are likely to become responsible and independent person. (tìm lỗi sai)

Tiếng Anh Lớp 11: Children whose fathers share housework with their mothers are likely to become responsible and independent person. (tìm lỗi sai), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Tiếng Anh Lớp 11: Children whose fathers share housework with their mothers are likely to become responsible and independent person. (tìm lỗi sai)”

  1. Dịch: Những đứa trẻ mà cha của chúng cùng mẹ chúng chia sẻ việc nhà với nhau có khả năng trở thành những người có trách nhiệm và sống tự lập hơn.

    Vì N sau hai adj “responsible” và “independent” quy chiếu cho “children” nên ở đây phải dùng N số nhiều, không thể dùng “person”-N số ít được (independent person => independent people)

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button