Tiếng Anh Lớp 11: 7.Mary is kind because she helps the poor and the disabled. (kind) …………………………………………………………..

Tiếng Anh Lớp 11: 7.Mary is kind because she helps the poor and the disabled. (kind) ……………………………………………………………………………………………………… 8.Peter is clever when he chooses to work in Nancy’s team. (clever) ……………………………………………………………………………………………………, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 11: 7.Mary is kind because she helps the poor and the disabled. (kind) …………………………………………………………..”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button