Tiếng Anh Lớp 10: You can always _____ Ann to give you sound advice. A. bank of                     B. bank for                     C. bank at

Tiếng Anh Lớp 10: You can always _____ Ann to give you sound advice. A. bank of                     B. bank for                     C. bank at                       D. bank on, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: You can always _____ Ann to give you sound advice. A. bank of                     B. bank for                     C. bank at”

  1. Giải đáp D

    Giải thích: Cấu trúc: bank on sb/sth (phrV): trông mong vào ai/điều gì 

    Dịch nghĩa: Bạn luôn trông mong Ann đưa ra lời tư vấn cho bạn.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button