Tiếng Anh Lớp 10: Nam failed the final exam               he was lazy. A.  while                B. though                       C. because            D

Tiếng Anh Lớp 10: Nam failed the final exam               he was lazy. A.  while                B. though                       C. because            D. but, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Nam failed the final exam               he was lazy. A.  while                B. though                       C. because            D”

  1.     C
     While: trong khi Though: mặc dù Because: bởi vì But: nhưng

    Dịch nghĩa: Nam đã thi trượt kỳ thi cuối cùng vì cậu ấy lười biếng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button