Tiếng Anh Lớp 10: My brother____________ for a few weeks; he is trying to give it up.        A. didn’t smoke               B. hadn’t smoked       C. ha

Tiếng Anh Lớp 10: My brother____________ for a few weeks; he is trying to give it up.        A. didn’t smoke               B. hadn’t smoked       C. hasn’t smoked                    D. wasn’t smoking, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: My brother____________ for a few weeks; he is trying to give it up.        A. didn’t smoke               B. hadn’t smoked       C. ha”

 1. Dịch: Anh trai tôi đã không hút thuốc trong vài tuần nay; anh ấy đang cố gắng từ bỏ nó.

  A.          didn’t smoke -> thì quá khứ đơn -> không đúng vì có “for a few weeks”( một vài tuần nay) là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành

  B.          hadn’t smoked -> thì quá khứ hoàn thành -> không đúng vì dấu hiệu “for a few weeks”.

  C.         hasn’t smoked -> thì hiện tại hoàn thành -> đúng.

  D.           wasn’t smoking -> thì quá khứ tiếp di
  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button