Tiếng Anh Lớp 10: Mary isn’t used to staying up late at night. A.  Mary isn’t accustomed to staying up late at night. B.  Mary doesn’t like staying u

Tiếng Anh Lớp 10: Mary isn’t used to staying up late at night. A.  Mary isn’t accustomed to staying up late at night. B.  Mary doesn’t like staying up late at night. C.  Mary used to stay up late at night when she was young. D.  Mary usually stay up late at night., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Mary isn’t used to staying up late at night. A.  Mary isn’t accustomed to staying up late at night. B.  Mary doesn’t like staying u”

  1.  A
    Cấu trúc:
    To be used to Ving ~ to be accustomed to Ving: quen với Used to V: đã từng làm gì (ở quá khứ)
    Dịch nghĩa: Mary thì chưa quen với thức khuya vào ban đêm.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button