Tiếng Anh Lớp 10: Linda refused ______ in the musical performance because she was sick. A. to participate       B. participate          C. participatin

Tiếng Anh Lớp 10: Linda refused ______ in the musical performance because she was sick. A. to participate       B. participate          C. participating                 D. to participating, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Linda refused ______ in the musical performance because she was sick. A. to participate       B. participate          C. participatin”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button