Tiếng Anh Lớp 10: If only I had taken that job in the bank. A.  I regret not taking that job in the bank. B.  I regret not take that job in the bank.

Tiếng Anh Lớp 10: If only I had taken that job in the bank. A.  I regret not taking that job in the bank. B.  I regret not take that job in the bank. C.  I wish I took that job in the bank. D.  I don’t taken that job in the bank., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: If only I had taken that job in the bank. A.  I regret not taking that job in the bank. B.  I regret not take that job in the bank.”

 1. A
  Câu ao ước “if only”:

  If only + S + had + PP…( ao ước ở quá khứ) Regret Ving: hối hận đã làm gì

  Dịch nghĩa: Giá như tôi đã nhận làm công việc đó ở ngân hàng.

  => Tôi hối hận đã không nhận làm công việc đó ở ngân hàng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button