Tiếng Anh Lớp 10: If I had worked harder, I would have passed the exam. A.  I passed the exam because I worked harder than others. B.  I failed the e

Tiếng Anh Lớp 10: If I had worked harder, I would have passed the exam. A.  I passed the exam because I worked harder than others. B.  I failed the exam, so I will have to work harder. C.  As I did not work hard enough, I did not pass the exam. D.  Although I worked very hard, I did not pass the exam., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: If I had worked harder, I would have passed the exam. A.  I passed the exam because I worked harder than others. B.  I failed the e”

  1. C
    Câu đề: Nếu tôi đã chăm học hơn thì tôi đã thi đậu. Cấu trúc câu điều kiện loại 3:

    If + S + had + PP…., S + would + have PP…(trái với thực tế ở quá khứ) A, B, D sai nghĩa của câu

    Dịch nghĩa: Vì tôi đã không học đủ chăm nên tôi đã không thi đậu.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button