Tiếng Anh Lớp 10: Fertilizers are used to enrich soil and            yield. A.  increasing         B. increase                     C. increased

Tiếng Anh Lớp 10: Fertilizers are used to enrich soil and            yield. A.  increasing         B. increase                     C. increased          D. increases, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 10: Fertilizers are used to enrich soil and            yield. A.  increasing         B. increase                     C. increased”

  1. B
    Phía trước là động từ enrich (làm màu mỡ thêm, làm tốt thêm) ở dạng nguyên thể nên phía sau chúng ta cũng dùng động từ increase nguyên thể (cấu trúc song song)

    Dịch nghĩa: Phân bón được sử dụng để làm đất màu mỡ hơn và tăng sản lượng.

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button