Sinh học Lớp 9: Theo em hiểu nguyên tắc bổ sung là gì ? Nguyên tắc đó thể hiện như thế nào trong cấu trúc và cơ chế di truyền ? Sự vi phạm nguyên tắc b

Sinh học Lớp 9: Theo em hiểu nguyên tắc bổ sung là gì ? Nguyên tắc đó thể hiện như thế nào trong cấu trúc và cơ chế di truyền ? Sự vi phạm nguyên tắc bổ sung dẫn đến hậu quả gì ?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Theo em hiểu nguyên tắc bổ sung là gì ? Nguyên tắc đó thể hiện như thế nào trong cấu trúc và cơ chế di truyền ? Sự vi phạm nguyên tắc b”

 1. * Nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc cặp đôi giữa nuclêôtit trên mạch kép phân tử ADN trong đó A của mạch này có kích thước lớn bổ sung với T của mạch kia có kích thước bé, liên kết với nhau bằng 2 liên kết Hiđrô, G của mạch này có kích thước lớn bổ sung với X của mạch kia có kích thước bé, liên kết với nhau bằng 3 liên kết Hiđrô và ngược lại

  *

  Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong cấu trúc di truyền:

  + Trong cấu trúc ADN:

  + ADN có cấu trức 2 mạch đơn: A1 – T2; T1 – A2; G1- X2; X1 – G2

  + Đảm bảo cho cấu trúc không gian ADN ổn định vì thế khi biết thông tin di truyền của mạch đơn này có thể suy ra được thông tin di truyền của mạch còn lại

  + Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho cấu trúc ADN ổn định về chiều rộng của chuỗi xoắn là 20AoAo khoảng cách 1 vòng xoắn là 34AoAo khoảng cách 1 cặp nuclêôtít là 3,4AoAo 

  * Trong cấu trúc không gian của tARN:

  + Ở những đoạn xoắn kép tạm thời( song song) theo nguyên tắc bổ sung A-U; G-X nhờ đó tạo nên tARN có 2 bộ phận đặc trưng là bộ ba đối mã và đoạn mang ARN
  Trả lời
 2. 1- Khái niệm: NTBS là nguyên tắc cặp đôi giữa các bazonitric trên mạch kép
  phân tử ADN, đó là nguyên tắc A của mạch đơn này có kích thước lớn được
  bổ sung với T của mạch đơn kia có kích thước bé, chúng liên kết với nhau
  bằng hai liên kết hidro, G của mạch đơn này có kích thước lớn được bổ sung
  với nhau bằng 3 liên kết hidro và ngược lại
  2- NTBS thể hiện trong cấu trúc di truyền:
  – Thể hiện trong cấu trúc không gian của ADN : Nhờ liên kết theo NTBS mà
  cấu trúc không gian của ADN được ổn định. Biết được thông tin di truyền của
  mạch đơn này có thể suy ra được thông tin di truyền của mạch đơn kia, nhờ
  NTBS ĐK của ADN luôn ổn định bằng 20 A0
  – Thể hiện trong cấu trúc ARN….
  – Thể hiện trong cấu trúc không gian của tARN : Tại các điểm xoắn tạm thời
  có liên kết hidro theo NTBS A-U, G-X làm cho cấu trúc tARN đặc trưng, một
  thùy mang bộ ba đối mã, đầu đối diện mang axitamin.
  3- NTBS thể hiện trong cơ chế di truyền:
  * Tổng hợp ADN
  * Tổng hợp ARN
  * Tổng hợp Protein
  4- Sự vi phạm NTBS sẽ làm thay đổi cấu trúc ADN về số lượng, thành phần, trình
  tự phân bố các nucleotit tạo nên alen mới. Hình thành sản phẩm protein mới.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button