Sinh học Lớp 9: Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 3 cây cà chua khác, kết quả thu được:

Sinh học Lớp 9: Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 3 cây cà chua khác, kết quả thu được: – Với cây thứ nhất: 125 quả đỏ, tròn; 125 quả đỏ, dẹt; 125 quả vàng, tròn; 125 quả vàng, dẹt. – Với cây thứ hai: 300 quả đỏ, tròn; 301 quả đỏ, dẹt; 100 quả vàng, tròn; 101 quả vàng, dẹt. – Với cây thứ ba: 210 quả đỏ, tròn; 211 quả vàng, tròn; 70 quả đỏ, dẹt; 71 quả vàng, dẹt. Biết rằng 1 gen quy định 1 tính trạng, các cặp gen phân li độc lập và chỉ xét tối đa 2 cặp gen. 1. Em hãy trình bày cách xác định tính trạng trội, lặn, kiểu gen, kiểu hình của P, F1, cây thứ nhất, cây thứ hai, cây thứ ba. 2. Viết sơ đồ lai giữa cây thứ nhất với cây thứ hai., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Khi cho lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 3 cây cà chua khác, kết quả thu được:”

 1. 1. Ở phép lai với cây thứ hai 
  Đỏ:vàng = 3:1 → Đỏ là tính trạng trội (A), vàng là tính trạng lặn (a) 
  Ở phép lai với cây thứ ba → F1 x cây 1: Aa x Aa → F1 có Aa 
  Tròn:dẹt = 3:1 → tròn là tính trạng trội (B), dẹt là tính trạng lặn (b) 
  → F1 x cây 2: Bb x Bb → F1 có Bb 
  → F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn) 
  → P: AABB(đỏ, tròn) x aabb(vàng, dẹt); 
  hoặc AAbb(đỏ, dẹt)  x aaBB(vàng, tròn) 
  F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn)  GP cho 4 giao tử →  cây thứ nhất cho 1 giao tử ab → aabb (vàng dẹt). 
  Tương tự: 
  → cây thứ hai: Aabb (đỏ, dẹt) 
  → cây thứ ba: aaBb (vàng, tròn) 
  (lý giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa) 
  2. Sơ đồ lai:   aabb x Aabb 
  G                ab       Ab, ab 
  F        Aabb (đỏ, dẹt) :aabb (vàng, dẹt). 

  Trả lời
 2. Ở phép lai với cây thứ hai
  Đỏ:vàng = 3:1 → Đỏ là tính trạng trội (A), vàng là tính trạng lặn (a)
  Ở phép lai với cây thứ ba → F1 x cây 1: Aa x Aa → F1 có Aa
  Tròn:dẹt = 3:1 → tròn là tính trạng trội (B), dẹt là tính trạng lặn (b)
  → F1 x cây 2: Bb x Bb → F1 có Bb
  → F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn)
  → P: AABB(đỏ, tròn) x aabb(vàng, dẹt);
  hoặc AAbb(đỏ, dẹt) x aaBB(vàng, tròn)
  F1 có kiểu gen AaBb(đỏ, tròn) GP cho 4 giao tử → cây thứ nhất cho 1 giao tử ab → aabb (vàng dẹt).
  Tương tự:
  → cây thứ hai: Aabb (đỏ, dẹt)
  → cây thứ ba: aaBb (vàng, tròn)
  (lý giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
  2. Sơ đồ lai: aabb x Aabb
  G ab Ab, ab
  F Aabb (đỏ, dẹt) :aabb (vàng, dẹt).

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button