Sinh học Lớp 9: Câu 2: Thế hệ F2 trong lại một cặp tình trạng của Men Đen có đặc trưng là gì: A, Đều đồng tính. B. Phân tính kiều hình 1:1 C. P

Sinh học Lớp 9: Câu 2: Thế hệ F2 trong lại một cặp tình trạng của Men Đen có đặc trưng là gì: A, Đều đồng tính. B. Phân tính kiều hình 1:1 C. Phân tính kiều hình 3: 1 D. Tỉ lệ kiểu gen là: 1Aa: 1aa, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Sinh học Lớp 9: Câu 2: Thế hệ F2 trong lại một cặp tình trạng của Men Đen có đặc trưng là gì: A, Đều đồng tính. B. Phân tính kiều hình 1:1 C. P”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button