Sinh học Lớp 9: 6/ Mỗi chu kì nguyên phân của một hợp tử giả sử luôn không đổi là 20 phút; thời gian của kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì c

Sinh học Lớp 9: 6/ Mỗi chu kì nguyên phân của một hợp tử giả sử luôn không đổi là 20 phút; thời gian của kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối lần lượt theo tỉ lệ 4: 1: 2: 1: 2 a/ Tính thời gian của mỗi kì trong một chu kì nguyên phân b/ Sau khi hợp tử nguyên phân được 65 phút thì ở thời điểm này là lần nguyên phân thứ mấy của hợp tử và đã có bao nhiêu tế bào con được tạo ra?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 9: 6/ Mỗi chu kì nguyên phân của một hợp tử giả sử luôn không đổi là 20 phút; thời gian của kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì c”

 1. a.

  thời gian của kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối lần lượt theo tỉ lệ 4: 1: 2: 1: 2 mà thời gian là 20 phút

  => 20:(4+2+1++1)=10

  b.

  Ta có: 65=3×20+5

  Vậy hợp tử này nguyên phân được 3 lần, đang ở phút thứ 5 của kì trung gian lần NP thứ 4

  Ta có: 65:20=3,25

  Vậy số tế bào con được tạo ra là: 

  23=8
  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button