Sinh học Lớp 12: Trong cơ chế điều hòa hoạt động operon Lac ở vi khuẩn E. Coli, chất cảm ứng liên kết với phân tử nào?  A.Prôtein A                B.Prô

Sinh học Lớp 12: Trong cơ chế điều hòa hoạt động operon Lac ở vi khuẩn E. Coli, chất cảm ứng liên kết với phân tử nào?  A.Prôtein A                B.Prôtein Z                            C.Prôtein ức chế                    D.Prôtein Y, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Trong cơ chế điều hòa hoạt động operon Lac ở vi khuẩn E. Coli, chất cảm ứng liên kết với phân tử nào?  A.Prôtein A                B.Prô”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ