Sinh học Lớp 12: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học si

Sinh học Lớp 12: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 1 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa đỏ khác. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai?  A. Đời con có thể có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình  B. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình  C. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình  D. Đời con có thể có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở đậu Hà Lan, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học si”

 1. Đáp án B

  A- hoa đỏ; a-hoa trắng

  Cây hoa đỏ (có thể tạo hạt phấn: A, a) × cây hoa đỏ (có thể tạo hạt phấn: A, a)

  Có các trường hợp xảy ra:

  Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa → 3 kiểu gen, 2 kiểu hình (A)

  AA × AA → AA→ 1 kiểu gen, 1 kiểu hình (D)

  Aa × AA → 1AA:1Aa→2 kiểu gen, 1 kiểu hình (C)

  Vậy trường hợp khôn xảy ra là B.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button