Sinh học Lớp 12: Ở cà chua A quy định quả tròn, a quả bầu dục. B quả ngọt, b quả chua, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. T

Sinh học Lớp 12: Ở cà chua A quy định quả tròn, a quả bầu dục. B quả ngọt, b quả chua, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Trong phép lai P : AaBb x aaBb. Loại quả bầu dục, vị chua xuất hiện ở F1 với tỉ lệ nào? A. 12,5%. B. 25%. C. 37,5%. D. 50%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Ở cà chua A quy định quả tròn, a quả bầu dục. B quả ngọt, b quả chua, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. T”

 1. Giải đáp A

  P : AaBb x aaBb = (Aa x aa)(Bb x Bb)

  Aa x aa →  1/2Aa :  1/2aa

  Bb x Bb →  1/4BB :  1/2Bb :  1/4bb

  Loại quả bầu dục, vị chua (aabb) xuất hiện ở F1 với tỉ lệ:  1/2aa .  1/4bb = 1/8  = 12,5%

  Trả lời

Viết một bình luận