Sinh học Lớp 12: Một gen sinh vật nhân sơ có A chiếm 10% số nuclêôtit của gen. Khi gen này phiên mã 2 lần,

Sinh học Lớp 12: Một gen sinh vật nhân sơ có A chiếm 10% số nuclêôtit của gen. Khi gen này phiên mã 2 lần, môi trường đã cung cấp 200 Um và 300 Am. Số nuclêôtit loại G của gen này là A. 500. B. 1000. C. 1200. D. 2000., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Một gen sinh vật nhân sơ có A chiếm 10% số nuclêôtit của gen. Khi gen này phiên mã 2 lần,”

 1. Giải đáp B
  Ta có Umt=2.Um => Um= 100.
  Amt=2.Um => Am= 150.
  => Ta có A gen = Am+Um= 250 => Tổng số nu của gen = 250. 100:10 = 2500
  => G+X=2500- (A+T)= 2000 => G=X=1000.–> B ĐÚNG

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ