Sinh học Lớp 12: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của NST A. tARN B. rARN C. AD

Sinh học Lớp 12: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của NST A. tARN B. rARN C. ADN D. mARN, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 12: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của NST A. tARN B. rARN C. AD”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ