Sinh học Lớp 10: Ở vi khuẩn, phân tử ADN có 1200 nuclêôtit, trong đó nuclêôtit loại G = 200 . a) Tìm số lượng nuclêôtit ađênin của phân tử ADN trên. b

Sinh học Lớp 10: Ở vi khuẩn, phân tử ADN có 1200 nuclêôtit, trong đó nuclêôtit loại G = 200 . a) Tìm số lượng nuclêôtit ađênin của phân tử ADN trên. b) Nếu biết trên mạch 1 có nuclêôtit loại ađênin = 300 và trên mạch 2 tương ứng có nuclêôtit loại guanin = 400. Hãy tìm số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 1 của phân tử ADN trên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Sinh học Lớp 10: Ở vi khuẩn, phân tử ADN có 1200 nuclêôtit, trong đó nuclêôtit loại G = 200 . a) Tìm số lượng nuclêôtit ađênin của phân tử ADN trên. b”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button