Ngữ văn Lớp 9: Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên phải ghi trong số lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng: Nay con p

Ngữ văn Lớp 9: Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên phải ghi trong số lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng: Nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta. Có như thế, mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng về con được. A) Tìm hai từ Hán việt có trong đoạn trích trên. B) Viết một đoạn văn ngắn trong đó sử dụng lời dẫn gián tiếp để nêu bật giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích trên., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Ngữ văn Lớp 9: Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên phải ghi trong số lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng: Nay con p”

  1. Cho đường tròn (o) đường kính AB. Trên đường tròn lấy điểm P sao cho AP > BP. Tiếp tuyến tại P của đường tròn cắt đưởng thẳng AB tại T. Chứng minh rằng   góc BTP + 2 lần góc TPB = 90°

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ