Lịch sử Lớp 8: Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907) Tại sao cách mạng Nga (1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới

Lịch sử Lớp 8: Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907) Tại sao cách mạng Nga (1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

4 bình luận về “Lịch sử Lớp 8: Nguyên nhân và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga (1905-1907) Tại sao cách mạng Nga (1905-1907) là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới”

 1. * Nguyên nhân:
  – Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. 
  – Thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) làm cho nền kinh tế, chính trị, xã hội ở Nga lâm vào khủng hoảng.
  – Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công nổ ra khắp nước Nga, lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân, binh lính diễn ra trong những năm 1905 – 1907.

  Trả lời
 2. * Đối với nước Nga:
  – Giáng đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản, làm suy yếu chế độ Nga hoàng.
  – Báo trước một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ nổ ra.
  – Là cuộc tổng diễn tập, tạo nên điểm xuất phát cho cách mạng tháng Mười 1917.
  * Đối với thế giới:
  – Ảnh hưởng lớn đến phong trào đấu tranh ở các nước Tây Âu, châu Á, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa thời kì “châu Á thức tỉnh”.

  Trả lời
 3. * Nguyên nhân:
  – Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. 
  – Thất bại trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) làm cho nền kinh tế, chính trị, xã hội ở Nga lâm vào khủng hoảng.
  – Từ cuối năm 1904, nhiều cuộc bãi công nổ ra khắp nước Nga, lớn nhất là phong trào của công nhân, nông dân, binh lính diễn ra trong những năm 1905 – 1907.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ