Lịch sử Lớp 12: Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao vào thời gian nào? A. Tháng 7 và t

Lịch sử Lớp 12: Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao vào thời gian nào? A. Tháng 7 và tháng 12 – 1997. B. Tháng 7 và tháng 12 – 1999. C. Tháng 7 – 1997 và tháng 12 – 1999. D. Tháng 12 – 1997 và tháng 7 – 1999., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Lịch sử Lớp 12: Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và Ma Cao vào thời gian nào? A. Tháng 7 và t”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ