Hóa học Lớp 9: Câu 3 : Cho 7,437 lit SO2 (ở 25 0C, 1 bar) tác dụng vừa đủ với dd Ba(OH)2 2M để tạo kết tủa Viết phương trình hóa học. Tín

Hóa học Lớp 9: Câu 3 : Cho 7,437 lit SO2 (ở 25 0C, 1 bar) tác dụng vừa đủ với dd Ba(OH)2 2M để tạo kết tủa Viết phương trình hóa học. Tính thể tích dd Ba(OH)2 đã phản ứng Tính khối lượng kết tủa thu được (Ba = 137, O =16, H = 1), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Câu 3 : Cho 7,437 lit SO2 (ở 25 0C, 1 bar) tác dụng vừa đủ với dd Ba(OH)2 2M để tạo kết tủa Viết phương trình hóa học. Tín”

  1. nSO2=7,43725=0,297 molSO2    +BaOH2>BaSO3+H2O0,297      0,297                0,297             (mol)VBaOH2=0,2972=0,1485 lítmBaSO3=0,297.217=64,45 g

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ