Hóa học Lớp 9: Acidic oxide là: A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo

Hóa học Lớp 9: Acidic oxide là: A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid. D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối Câu 2:  Basic oxide là: A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước. C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid. D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối Câu 3:   Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là: A. CO2,            B. Na2O.        C. SO2,       D. P2O5 Câu 4: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là A. K2O.          B. CuO.        C. P2O5.          D. CaO. Câu 5: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?       A. CO2          B. O2                 C. N2                         D. H2 Câu 6, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Acidic oxide là: A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước. B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo”

 1. Acidic oxide là:
  A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
  B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
  C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
  D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối
  Câu 2:
   Basic oxide là:
  A. Những oxide tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối và nước.
  B. Những oxide tác dụng với dung dịch base tạo thành muối và nước.
  C. Những oxide không tác dụng với dung dịch base và dung dịch acid.
  D. Những oxide chỉ tác dụng được với muối
  Câu 3:  
  Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:
  A. CO2,            B. Na2O.      C. SO2,      D. P2O5
  Câu 4:
  Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là
  A. K2O.          B. CuO.        C. P2O5.          D. CaO.
  Câu 5:
  Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?
        A. CO2          B. O2                 C. N2                         D. H2

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button