Hóa học Lớp 8: Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit và nước. a) Viết phương trì

Hóa học Lớp 8: Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit và nước. a) Viết phương trình hóa học b) Tính khối lượng các chất sau phản ứng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit và nước. a) Viết phương trì”

 1. a) Phương trình phản ứng hóa học:
  SO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) -> CaSO3(r )+ H2O
  b) Khối lượng các chất sau phản ứng :
  Số mol các chất đã dùng :
  Quảng cáo

   

  nso2 = 0,112/22,4 =0,005 (mol)
  n Ca(OH)2 = 0,01.700/1000 =0,007 (mol)
  Khối lượng các chất sau phản ứng :
  nCaSO3 = nSO2 = 0,005 mol, có khối lượng là :
  ⇒ mCaSO3 = 120.0,005 = 0,6 (g)
  nCa(OH)2 dư = 0,007 – 0,005 = 0,002 (mol)
  ⇒  mCa(OH)2 dư  = 74.0,002 = 0,148 (g)

  Trả lời
 2. a) Phương trình phản ứng hóa học:
  SO2 (k) + Ca(OH)2 (dd) -> CaSO3(r )+ H2O
  b) Khối lượng các chất sau phản ứng :
  Số mol các chất đã dùng:
  nSO2 = 0,112:22,4 =0,005 (mol)
  nCa(OH)2 = 0,01.700:1000 =0,007 (mol)
  Khối lượng các chất sau phản ứng :
  nCaSO3 = nSO2 = 0,005 mol, có khối lượng là :
  ⇒ mCaSO3 = 120.0,005 = 0,6 (g)
  nCa(OH)2 dư = 0,007 – 0,005 = 0,002 (mol)
  ⇒  mCa(OH)2 dư  = 74.0,002 = 0,148 (g)

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button