Hóa học Lớp 8: Chớ biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160g. Thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit là 70%. Lập CTHH của oxit đó? G

Hóa học Lớp 8: Chớ biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160g. Thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit là 70%. Lập CTHH của oxit đó? Gọi tên oxit., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Chớ biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160g. Thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit là 70%. Lập CTHH của oxit đó? G”

 1. Gọi công thức oxit của kim loại là: MxOyMxOy. (x, y nguyên dương = 1, 2, 3…)
  – Phương trình về khối lượng mol của oxit:
  mMxOy=x.M+16.y=160(I)mMxOy=x.M+16.y=160(I)
  Thay M.x = 112 vào phương trình (I) ⇒ y = 3
  Từ phương trình: M.x = 112 (x = 1, 2, 3)Chọn cac giá trị của x để được giá trị M phù hợp: với x = 2; M = 56, vậy kim loại M là sắt (Fe).
  Công thức hóa học của oxit: Fe2O3 tên gọi: sắt (III) oxit.

  Trả lời

Viết một bình luận