Hóa học Lớp 8: Câu 2 a) viết CTHH và phân loại và phân loại các hợp chất vô cơ có trên sau : Natri hiđroxit , Sắt 2 ô-xit , canxi đi hiđrô phốt phát ,

Hóa học Lớp 8: Câu 2 a) viết CTHH và phân loại và phân loại các hợp chất vô cơ có trên sau : Natri hiđroxit , Sắt 2 ô-xit , canxi đi hiđrô phốt phát , lưu huỳnh trioxit , đồng 2 hiđroxit , axit nitric , magie sunfit , axit sunfuhidric b) có 4 bình chứa riêng biệt các khí sau : hiđrô , oxi , cacbonic , lưu huỳnh đioxit. Hãy nêu cách để phân biệt các bình khí trên, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 2 a) viết CTHH và phân loại và phân loại các hợp chất vô cơ có trên sau : Natri hiđroxit , Sắt 2 ô-xit , canxi đi hiđrô phốt phát ,”

 1. a)

  Natri hiđroxit: NaOH   —> Bazơ tan

  Sắt(II) oxit: FeO    –> oxit  bazơ

  Canxi đihiđrophotphat: Ca(H2PO4)2  –> muối axit

  Lưu huỳnh trioxit: SO3   –> oxit axit

  Đồng(II) hiđroxit: Cu(OH)2 —> bazơ không tan

  Axit Nitric: HNO3 –>  axit có oxi

  Magie sunfit: MgSO3  —> muối trung hoà

  Axit sunfuhiđric: H2S  –> axit không có oxi

  b)

  -Lấy mỗi lọ 1 ít làm mẫu thử rồi đánh đấu. Sục các khí qua nước vôi trong khí làm vẫn đục nước vôi trong là CO2 và SO2 còn lại là H2 và O2.

  SO2+Ca(OH)2→CaSO3+H2O

  CO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2OCO2+Ca(OH)2→CaCO3+H2O

  -Sục khí SO2 và CO2 qua dung dịch nước Br2 khí nào làm mất màu dung dịch là SO2 còn lại là CO2.

  SO2+2H2O+Br2→2HBr+H2SO4SO2+2H2O+Br2→2HBr+H2SO4

  -Cho 2 khí H2 và O2 qua CuO nung nóng khí nào làm cho CuO từ đen chuyển sang đỏ là H2 còn lại là O2.

  H2+CuO→Cu+H2O

  Trả lời
 2. A) Bazơ: Natri hidroxit: NaOH

  Đồng(II)hidroxit:

  Cu(OH)2

  Muối: Canxi đihiđrôphotphat:

  CaH2 PO4

  Magie sunfit: MgS

  O3

  Axit; Axit Nitric: 

  H2S

  Axit sunfuhidric: 

  H2S

  oxit bazo: Sắt(II) oxit: FeO

  *Hỏi 1/1 câu nhé!
  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button