Hóa học Lớp 8: 1. số nguyên tố hóa học tư nhiên là ? a. 110 b. 102 c. 92  d. 82 2.cho các chất sau: õi, lưu hình, sắt, nước  a. tất cả các

Hóa học Lớp 8: 1. số nguyên tố hóa học tư nhiên là ? a. 110 b. 102 c. 92  d. 82 2.cho các chất sau: õi, lưu hình, sắt, nước  a. tất cả các chất trên đều là đơn chất  b. tất cả các chất trên đều là hợp chất  c. có ba đơn chất và một hợp chất  d. có hai đơn chất và hai hợp chất  3. ghếp các chữ với số cho đúng ở hai cột Avà B  cột a                                            cột b  1. nước tự nhiên                         a. là chất tinh khiết  2. nước cất                                 b. là một hợp chất 3. đá vôi                                     c. là đơn chất  4. đá vôi                                      d. là nước ở trạng thái rắn                                                     e. là một hỗn hộp  4. chọn từ khác loại về chất hóa học trong các cất sau? a. nước đá  b. nước đá khô  c. tuyết  d. băng 5. chọn công thức hóa học khác loại trong số các công thức hóa học sau: a. h20(thông cảm mình ko viết đc số hai bên dưới) b. NH3 C. N2O D. NO 6.chọn các câu sai trong các câu sau  a. muối ăn là hợp chất gồm 2 nguyên tố hóa học  b. trong phân tử nước có 1 phân tử hidro c. không khí là một hỗn hợp gôm chủ yếu là nito và oxi  d. khí nito là đơn chất phi kim  7. khải niệm nào sau đây không cùng loại với những khái niệm khác  a. đơn chất  b. hợp chất  c. hỗn hợp  d. chất tinh khiết  8. chọn câu đúng. công thức ý nghĩa cho ta biết  a. nguyên tố hóa học nào tạo ra chất  b. số nguyên tử mỗi nguyên tố của trong 1 phân tử  của chất  c. phân tử khối của chất  d. tất cả phương án trên 9. hỗn hợp nào sau đây có thể tác riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp và nước, sau đó khuấy kĩ và lọc? a. bột đá vôi và nước  b. bột than và bột sắt  c. dường và muối  d. giấm và rượu  10. dựa vào tính chất nào dưới đây mà ta khẳng định đc trong chát lỏng là tinh khiết? a. không màu  b. không tan trong nước  c. lọc đc qua giấy lọc có nhiệt độ sôi nhất định d. có nhiệt dộ sôi nhất định, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 8: 1. số nguyên tố hóa học tư nhiên là ? a. 110 b. 102 c. 92  d. 82 2.cho các chất sau: õi, lưu hình, sắt, nước  a. tất cả các”

 1. 1. số nguyên tố hóa học tư nhiên là ?
  a. 110
  b. 102
  c. 92 
  d. 82
  2.cho các chất sau: õi, lưu hình, sắt, nước 
  a. tất cả các chất trên đều là đơn chất 
  b. tất cả các chất trên đều là hợp chất 
  c. có ba đơn chất và một hợp chất 
  d. có hai đơn chất và hai hợp chất 
  3. ghếp các chữ với số cho đúng ở hai cột Avà B 
  cột a                                            cột b 
  1. nước tự nhiên                         a. là chất tinh khiết 
  2. nước cất                                 b. là một hợp chất
  3. đá vôi                                     c. là đơn chất 
  4. đá vôi                                      d. là nước ở trạng thái rắn
                                                      e. là một hỗn hộp 
  1-e; 2- a; 3-b; 4- e
  4. chọn từ khác loại về chất hóa học trong các cất sau?
  a. nước đá 
  b. nước đá khô 
  c. tuyết 
  d. băng
  5. chọn công thức hóa học khác loại trong số các công thức hóa học sau:
  a. h20(thông cảm mình ko viết đc số hai bên dưới)
  b. NH3
  C. N2O
  D. NO
  6.chọn các câu sai trong các câu sau 
  a. muối ăn là hợp chất gồm 2 nguyên tố hóa học 
  b. trong phân tử nước có 1 phân tử hidro
  c. không khí là một hỗn hợp gôm chủ yếu là nito và oxi 
  d. khí nito là đơn chất phi kim 
  7. khải niệm nào sau đây không cùng loại với những khái niệm khác 
  a. đơn chất 
  b. hợp chất 
  c. hỗn hợp 
  d. chất tinh khiết 
  8. chọn câu đúng. công thức ý nghĩa cho ta biết 
  a. nguyên tố hóa học nào tạo ra chất 
  b. số nguyên tử mỗi nguyên tố của trong 1 phân tử  của chất 
  c. phân tử khối của chất 
  d. tất cả phương án trên
  9. hỗn hợp nào sau đây có thể tác riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp và nước, sau đó khuấy kĩ và lọc?
  a. bột đá vôi và nước 
  b. bột than và bột sắt 
  c. dường và muối 
  d. giấm và rượu 
  10. dựa vào tính chất nào dưới đây mà ta khẳng định đc trong chát lỏng là tinh khiết?
  a. không màu 
  b. không tan trong nước 
  c. lọc đc qua giấy lọc có nhiệt độ sôi nhất định
  d. có nhiệt dộ sôi nhất định

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button