Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là A C2H5OH. B CH3COOCH3. C HCOOCH3 D CH3COOH.

Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là A C2H5OH. B CH3COOCH3. C HCOOCH3 D CH3COOH., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là A C2H5OH. B CH3COOCH3. C HCOOCH3 D CH3COOH.”

 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi:
  – Phân tử khối: nếu như không xét đến những yếu tố khác, chất phân tử khối càng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.
  – Liên kết Hiđro: nếu hai chất có phân tử khối xấp xỉ nhau thì chất nào có liên kết hiđro sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.
  – Cấu tạo phân tử: nếu mạch càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp.
  Dãy sắp xếp nhiệt độ sôi giảm dần của các hợp chất có nhóm chức khác nhau và phân tử khối xấp xỉ nhau:
  Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy
  Vậy chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là HCOOC

  H3
  Chọn C

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button