Hóa học Lớp 12: Tính khối lượng xenlulozơ và dung dịch HNO3 63% cần lấy để điều chế được 297 kg xenlulozơ trinitrat. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Hóa học Lớp 12: Tính khối lượng xenlulozơ và dung dịch HNO3 63% cần lấy để điều chế được 297 kg xenlulozơ trinitrat. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Tính khối lượng xenlulozơ và dung dịch HNO3 63% cần lấy để điều chế được 297 kg xenlulozơ trinitrat. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.”

  1. Hỏi đáp VietJack

    H=80%=>mxenlulozơ trinitrat (lt)=297 : 0,8=371,25g=>nxenlulozơ trinitrat=1,25 mol=>ncenllulose=1,25mol=>mcenllulose=1,25.162=202,5 gnHNO3=1,25.3=3,75 mol=>mHNO3=236,25g=>mdd HNO3=236,25 : 0,63=375gVy cn ly 202,5 cenllulose và 375g dd HNO3

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button