Hóa học Lớp 12: Thủy phân một loại chất béo X trong dung dịch axit loãng thu được một axit béo no Y và glixerol. Trong phân tử Y % khối lượng cacbon bằ

Hóa học Lớp 12: Thủy phân một loại chất béo X trong dung dịch axit loãng thu được một axit béo no Y và glixerol. Trong phân tử Y % khối lượng cacbon bằng 76,056%. Công thức cấu tạo của chất béo X là:  A. (C17H35COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Thủy phân một loại chất béo X trong dung dịch axit loãng thu được một axit béo no Y và glixerol. Trong phân tử Y % khối lượng cacbon bằ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ