Hóa học Lớp 12: Thủy phân hoàn toàn 32,55g tripeptit mạch hở (ala-gly-ala) bằng dd NaOH vừa đủ , sau phản ứng thu được dd x . Cô cạn x thu được m gam m

Hóa học Lớp 12: Thủy phân hoàn toàn 32,55g tripeptit mạch hở (ala-gly-ala) bằng dd NaOH vừa đủ , sau phản ứng thu được dd x . Cô cạn x thu được m gam muối khan . Tính giá trị m là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Thủy phân hoàn toàn 32,55g tripeptit mạch hở (ala-gly-ala) bằng dd NaOH vừa đủ , sau phản ứng thu được dd x . Cô cạn x thu được m gam m”

  1. ntripeptit=0,15 molalaglyala+ 3NaOH> muối+ H2O0,15                     0,45                            0,15 molTheo BTKL:mtripeptit+mNaOH=mmuoi+mH2O=>mmuối=32,55+0,45.400,15.18=47,85 g
    Vậy m= 47,85 g

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button