Hóa học Lớp 12: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH đặc, nóng thu được C 15 H 31 COONa và A.

Hóa học Lớp 12: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH đặc, nóng thu được C 15 H 31 COONa và A. C 3 H 5 OH B. C 2 H 5 OH C. C 3 H 5 (OH) 3 D. C 3 H 6 (OH) 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Thủy phân hoàn toàn tripanmitin trong dung dịch NaOH đặc, nóng thu được C 15 H 31 COONa và A.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ