Hóa học Lớp 12: Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, do : A. polime có phân tử khối lớn. B. polime có lực liên kết giữa các phân tử lớn. C. pol

Hóa học Lớp 12: Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, do : A. polime có phân tử khối lớn. B. polime có lực liên kết giữa các phân tử lớn. C. polime là hỗn hợp nhiều phân tử có phân tử khối khác nhau. D. cả A, B, C., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, do : A. polime có phân tử khối lớn. B. polime có lực liên kết giữa các phân tử lớn. C. pol”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button