Hóa học Lớp 12: Nhóm chất đều tác dụng với dung dịch A g N O 3 / N H 3 là A. C 3 H 5 ( O H )

Hóa học Lớp 12: Nhóm chất đều tác dụng với dung dịch A g N O 3 / N H 3 là A. C 3 H 5 ( O H ) 3 , glucozơ, C H 3 C H O , C 2 H 2 B. C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , HCHO C. Glucozơ, C 2 H 2 , C H 3 C H O , HCOOH D. C 2 H 2 , C 2 H 5 O H , glucozơ, HCOOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Nhóm chất đều tác dụng với dung dịch A g N O 3 / N H 3 là A. C 3 H 5 ( O H )”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button