Hóa học Lớp 12: Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 48,6 mg. Số mắt xích glucozơ (C 6 H 10 O 5 ) có trong đoạn mạch đ&

Hóa học Lớp 12: Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 48,6 mg. Số mắt xích glucozơ (C 6 H 10 O 5 ) có trong đoạn mạch đó là: A. 1,807.10 20 B. 1,626.10 20 C. 1,807.10 23 D. 1,626.10 23, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Một đoạn mạch xenlulozơ có khối lượng là 48,6 mg. Số mắt xích glucozơ (C 6 H 10 O 5 ) có trong đoạn mạch đ&”

Viết một bình luận