Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp X gồm hai este là đồng đẳng kế tiếp, thu được 21,12 gam khí CO2 và 8,64 gam nước. Công thức phân t

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp X gồm hai este là đồng đẳng kế tiếp, thu được 21,12 gam khí CO2 và 8,64 gam nước. Công thức phân tử của hai este trong X là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp X gồm hai este là đồng đẳng kế tiếp, thu được 21,12 gam khí CO2 và 8,64 gam nước. Công thức phân t”

 1. Đặt công thức phân tử chung là CnH2nO2 
  Ta có phương trình hóa học :  CnH2nO2 + 3n-2/2 O2 

  nCO2 + nH2O

  BTKL  mO2= 21,12+8,64-13,12 = 16,64 (g)
   Suy ra nO2= 0,52 (mol)
  Theo bài ra ta có n CO2 = 21,12/44 = 0,48 (mol)
  Theo PTHH ta có : nO2 = (3n-2/2n) 

  ×

  nCO2

  0,52 = (3n-2/2n)

  ×

  0,48     

                                                                             

  n = 2,4

         

     2 < n < 3   

  Hỗn hợp X gồm C2H4O2 và C3H6O2            

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button