Hóa học Lớp 12: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH) 2 vào các dung dịch sau: (1) NaHCO 3 ; (2) Ca(HCO 3 ) 3 ; (3) MgCl 2 ; (4) Na 2 SO 4 ;

Hóa học Lớp 12: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH) 2 vào các dung dịch sau: (1) NaHCO 3 ; (2) Ca(HCO 3 ) 3 ; (3) MgCl 2 ; (4) Na 2 SO 4 ; (5) Al 2 (SO 4 ) 3 ; (6) FeCl 3 ; (7) ZnCl 2 ; (8) NH 4 HCO 3 . Sau khi kết thúc các phản ứng, số trường hợp thu được kết tủa là A. 5 B. 6 C. 7 D. 8, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH) 2 vào các dung dịch sau: (1) NaHCO 3 ; (2) Ca(HCO 3 ) 3 ; (3) MgCl 2 ; (4) Na 2 SO 4 ;”

 1. Giải đáp C

  2NaHCO3 + Ba(OH)2

   BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

  Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2

   CaCO3↓ + BaCO3↓ + 2H2O

  MgCl2 + Ba(OH)2

   BaCl2 + Mg(OH)2

  Na2SO4 + Ba(OH)2

   BaSO4↓ + 2NaOH

  Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2

  2Al(OH)3↓ + 3BaSO4

  2Al(OH)3 + Ba(OH)2

   Ba(AlO2)2 + 4H2O

  2FeCl3 + 3Ba(OH)2

  2Fe(OH)3↓ + 3BaCl2

  ZnCl2 + Ba(OH)2

   Zn(OH)2↓ + BaCl2; Zn(OH)2 + Ba(OH)2

   BaZnO2 + 2H2O

  NH4HCO3 + Ba(OH)2

   BaCO3↓ + NH3 + 2H2O

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button