Hóa học Lớp 12: Cho m gam một este E vào một lượng vừa đủ KOH đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,5 gam muối khan c

Hóa học Lớp 12: Cho m gam một este E vào một lượng vừa đủ KOH đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,5 gam muối khan của một axit đơn chức và 6,9 gam một ancol đơn chức Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít khí (ở đktc). Tên của E là A. etyl propionat B. etyl acrylat C. metyl metacrylat D. etyl axetat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho m gam một este E vào một lượng vừa đủ KOH đun nóng thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,5 gam muối khan c”

 1. Giải đáp B

  Giả sử E là RCOOR’

  Cô cạn X thu được 16,5 gam muối RCOOK và 6,9 gam R’OH

  6,9 gam R’OH + Na → 0,075 mol H2

  nR’OH = 0,075 x 2 = 0,15 mol

  → MR’OH = 6,9 : 0,15 = 46

  → MR’ = 29 → R’ là C2H5-.

  nRCOOK = nR’OH = 0,15 mol

   → MRCOOK = 16,5 : 0,15 = 110 → MR = 27

  → R là CH2=CH-

  X + KOH → CH2=CHCOOK + CH3CH2OH

  Vậy X là CH2=CHCOOCH2CH3 → etyl acrylat

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ