Hóa học Lớp 12: Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este đơn chức X, Y, Z ( M X   <   M Y   <   M Z ) tác dụng

Hóa học Lớp 12: Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este đơn chức X, Y, Z ( M X   <   M Y   <   M Z ) tác dụng tối đa với dung dịch NaOH, thu được a gam hỗn hợp F chứa hai ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng liên tiếp và (m + 5,44) gam hỗn hợp T chỉ chứa hai muối. Cho a gam F vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,88 gam. Nếu đốt cháy toàn bộ T thì thu được 14,84 gam N a 2 C O 3 và 32,56 gam C O 2 . Phần trăm khối lượng của Z có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 68%. B. 66%. C. 57%. D. 69%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este đơn chức X, Y, Z ( M X   <   M Y   <   M Z ) tác dụng”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button