Hóa học Lớp 12: Cho các thí nghiệm sau: 1. Sục Cl 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 . 2. Sục CO 2 vào dung dị

Hóa học Lớp 12: Cho các thí nghiệm sau: 1. Sục Cl 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 . 2. Sục CO 2 vào dung dịch clorua vôi. 3. Sục O 3 vào dung dịch KI. 4. Sục H 2 S vào dung dịch FeCl 2 5. Cho HI vào dung dịch FeCl 3 . 6. Cho dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng vào NaBr tinh thể. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa khử là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các thí nghiệm sau: 1. Sục Cl 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 . 2. Sục CO 2 vào dung dị”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ