Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau : (a), Triolein có khả năng cộng hidro khi có xúc tác Ni (b),

Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau : (a), Triolein có khả năng cộng hidro khi có xúc tác Ni (b), Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ (c), Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch (d), Tristearin , triolein có công thức lần lượt là (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 , (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 Số phát biểu đúng là A. 4 B. 1 C. 3 D. 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau : (a), Triolein có khả năng cộng hidro khi có xúc tác Ni (b),”

  1. Giải đáp C

    (a) đúng         (b) đúng         (c) đúng

    (d) sai vì tristearin , triolein có công thức lần lượt là (C17H35COO)3C3H5 , (C17H33COO)3C3H5

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ