Hóa học Lớp 12: Cho a gam chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi c

Hóa học Lớp 12: Cho a gam chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi chỉ có 1,8 gam nước, phần chất rắn khan còn lại chứa hai muối của natri có khối lượng 11,8 gam. Nung hai muối này trong oxi dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, ta thu được 7,95 gam Na 2 CO 3 ; 7,28 lít khí CO 2 (đktc) và 3,15 gam nước. Công thức đơn giản nhất của X là: A. C 8 H 8 O 3 . B. C 8 H 8 O 2 . C. C 6 H 6 O 2 . D. C 7 H 8 O 3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho a gam chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì phần bay hơi c”

 1. Giải đáp A

  nH2O = 0,1 mol

  nNa2CO3 = 0,075 mol; nCO2 = 0,325 mol; nH2O = 0,175 mol.

  nNaOH = 2 x nNa2CO3 = 2 x 0,075 = 0,15 mol.

  nC trong X = nNa2CO3 + nCO2 = 0,075 + 0,325 = 0,4 mol.

  Bảo toàn H trong X: nH trong X = 0,1 x 2 + 0,175 x 2 – 0,15 = 0,4.

  Theo BTKL: a = 11,8 + 1,8 – 0,15 x 40 = 7,6 gam  

  Giả sử X là CxHyOz

  Vậy x : y : z = 0,4 : 0,4 : 0,15 = 8 : 8 : 3

  Vậy CTĐGN của X là C8H8O

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button