Hóa học Lớp 12: cho 120 ml dung dịch alcl3 1m tác dụng với 200 ml dung dịch naoh thu được 7,8 gam kết tủa. Nồng độ MOL/l lớn nhất của NaOH làầ. 1,   B.

Hóa học Lớp 12: cho 120 ml dung dịch alcl3 1m tác dụng với 200 ml dung dịch naoh thu được 7,8 gam kết tủa. Nồng độ MOL/l lớn nhất của NaOH làầ. 1,   B. 1,9M.  C. 1,4M.  D. 1,5M ad viết cả phương trình ra nhé, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 12: cho 120 ml dung dịch alcl3 1m tác dụng với 200 ml dung dịch naoh thu được 7,8 gam kết tủa. Nồng độ MOL/l lớn nhất của NaOH làầ. 1,   B.”

 1. V lớn nhất khi NaOH dư=> Kết tủa tan 1 phần

  AlCl3 (0,12) + 3NaOH  → Al(OH)3 ↓  + 3NaCl (1)

  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O            (2)

  n NaOH (1)= 0,12.3= 0,36

   Bảo toán Al => n Al(OH)3 tan= 0,12-0,1=0,02 mol=> n NaOH (2)= 0,02 mol

  Tổng n NaOH= 0,36 + 0,02= 0,38mol

  CM= 0,38/0,2= 1,9M

  Chọn B

  Trả lời
 2. n(Al3+) = 0,12; n(Al(OH)3) = 0,1.

  Giá trị NaOH lớn nhất khi hòa tan 1 phần kết tủa.

  BTNT (Al): n(Al3+) = n(Al(OH)3) + n(AlO2-) => n(AlO2-) = 0,12 – 0,1 = 0,02.

  BTĐT: n(AlO2-) = n(OH-) – 3n(Al3+) => n(OH-) = 0,02 + 3.0,12 = 0,38 mol => CM = 1,9M.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button