Hóa học Lớp 12: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư

Hóa học Lớp 12: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m 2   –   m 1   =   7 , 5 . Công thức phân tử của X là A. C 4 H 10 O 2 N 2 . B. C 5 H 9 O 4 N . C. C 4 H 8 O 4 N 2 . D. C 5 H 11 O 2 N, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư”

 1. Giả sử amino axit có x nhóm

  NH2

  và y nhóm COOH → CTPT X có dạng 

  RO2yNx

  Bảo toàn khối lượng:

  m1 = mX + mHCl = mX + 36,5xm2 = mX + 22.y.nX = mX + 22y

  → 22y – 36,5x = 7,5  (1)

  Nếu x = 1 thay vào (1) → y = 2 → chọn B

  Nếu x = 2 thay vào (1) → y = 3,6 (loại)

  Giải đáp cần chọn là: B

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ