Hóa học Lớp 11: Trong 2 lít dung dịch CH 3 COOH 0,01M có 12,522.10 21 phân tử và ion. Phần trăm số phân tử axit CH 3

Hóa học Lớp 11: Trong 2 lít dung dịch CH 3 COOH 0,01M có 12,522.10 21 phân tử và ion. Phần trăm số phân tử axit CH 3 COOH phân li thành ion là: A. 0,99% B. 1,98% C. 2,96% D. 3,95%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Trong 2 lít dung dịch CH 3 COOH 0,01M có 12,522.10 21 phân tử và ion. Phần trăm số phân tử axit CH 3”

 1. Giải đáp D

  Số mol CH3COOH ban đầu là 0,01.2=0,02 mol

  Tổng số mol phân tử và ion sau khi phân li là: (12,522.1021)/ (6,023.1023)=0,02079 mol

         

  Ban đầu     0,02 mol

  Phản ứng   x                        x                 x mol

  Sau           0,02-x                 x                  x mol

  Tổng số mol sau phân li là: 0,02-x+ x+ x=0,02079 mol suy ra x=7,9.10-4 mol

  Số phân tử CH3COOH phân li ra ion là 7,9.10-4.100%/ 0,02=3,95%

  Trả lời

Viết một bình luận