Hóa học Lớp 11: Toluen tác dụng với dung dịch KMnO 4 khi đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ là A. C 6 H 5 OK. B. C 6 H 5 CH

Hóa học Lớp 11: Toluen tác dụng với dung dịch KMnO 4 khi đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ là A. C 6 H 5 OK. B. C 6 H 5 CH 2 OH. C. C 6 H 5 CHO. D. C 6 H 5 COOK., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Toluen tác dụng với dung dịch KMnO 4 khi đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ là A. C 6 H 5 OK. B. C 6 H 5 CH”

Viết một bình luận